58-330 Jedlina-Zdrój, ul. J.Słowackiego 5,

Wyniki rekrutacji do Żłobka na rok szkolny 2023/2024

Wyniki rekrutacji do Żłobka na rok szkolny 2023/2024

WYNIKI REKRUTACJI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W JEDLINIE-ZDROJU

NUMER KODU

1/2023/2024

2/2023/2024

3/2023/2024

4/2023/2024

5/2023/2024

6/2023/2024

 

Osoby z listy, we wskazanej w tabeli kolejności zostaną przyjęte w momencie zwolnienia się miejsca w placówce. Pracownik Żłobka będzie się z Państwem kontaktował.

Skip to content