58-330 Jedlina-Zdrój, ul. J.Słowackiego 5,

Metody Pracy

Metody pracy, które stosujemy
w naszym żłobku

Wszystkie zajęcia edukacyjne prowadzone w Żłobku Miejskim w Jedlinie-Zdroju mają na celu zaspokajanie naturalnej ciekawości świata oraz rozwijanie dziecięcej kreatywności. Zajęcia odbywają się codziennie w stałych godzinach umożliwiając dziecku poznanie świata i otaczającej go rzeczywistości wszystkimi zmysłami.

Zajęcia z dziećmi opierają się na integracji sensorycznej

Zajęcia z dziećmi opierają się na integracji sensorycznej, która nie tylko związana jest z efektywną terapią dzieci, to również fundament poznawania świata wszystkimi zmysłami. To zabawa i doświadczanie w swobodny sposób, które umożliwiają dzieciom dotykanie, smakowanie, wąchanie i słuchanie. Cały świat jest dla dziecka ogromnym placem zabaw i miejscem testowania i odkrywania.

Prowadzone zajęcia i działania

Prowadzone zajęcia i działania podejmowane w pracy opierają się na elementach integracji sensorycznej, pedagogiki Marii Montessori oraz założeniach szkoły Waldorfskiej. Dodatkowo w tygodniowym planie pracy uwzględnione są zajęcia z rytmiki. Ruch jest źródłem przyjemności i radości, a ta prowadzi do zwiększenia poziomu samooceny oraz poczucia własnej wartości. Aktywność ruchowa dopasowana do wieku to jedna z wielu potrzeb małego dziecka. Regularne doświadczanie świata w ruchu pozwala dziecku na usprawnianie pracy narządów sensorycznych i wpływa na układ nerwowy. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem instrumentów muzycznych, oparte na zabawach dźwiękonaśladowczych, które wpływają na pamięć słuchową i kształtują wrażliwość na sztukę.

W trakcie stałych zajęć opiekunki wykorzystują:

– elementy sensoplastyki, to zajęcia plastyczne stymulujące wszystkie zmysły, wpływają na rozwój całego organizmu,

– gimnastykę, która rozwija sprawność ruchową, świadomość własnego ciała i przestrzeni,

– zabawy muzyczno-ruchowe z chustą animacyjną Klanza, które integrują dużą grupę
i pozwalają na wspólną, aktywną zabawę bez podziałów,

– zajęcia sensoryczno-poznawcze, to zajęcia z zakresu motoryki małej i dużej, stymulujące wszystkie zmysły.

Kllika słów podsumowania

Dopełnieniem zajęć zabawowych o charakterze edukacyjnym jest cykliczna organizacja warsztatów oraz spektakli teatralnych, które pomagają w odbieraniu emocji.

W Żłobku prowadzony jest wewnętrzny kalendarz imprez i uroczystości związanych z tradycją i przynależnością kulturową,
a także ze świętami państwowymi, które kształtują postawy patriotyczne.

Skip to content