58-330 Jedlina-Zdrój, ul. J.Słowackiego 5,

Kontakt

Żłobek Miejski w Jedlinie-Zdroju
 
ul. Słowackiego 5,
58-330 Jedlina-Zdrój
 

Organem prowadzącym Żłobek jest Gmina JedlinaZdrój

Organem sprawującym nadzór nad działalnością żłobka jest Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój

Numer Konta Bankowego:

Odbiorca: Żłobek Miejski w Jedlinie-Zdrój
PKO BP S.A. 90 1020 5095 0000 5602 0233 0702    Skip to content