58-330 Jedlina-Zdrój, ul. J.Słowackiego 5,

Opłaty

Opłaty w naszym żłobku

Opłaty za pobyt dziecka w żłobku reguluje uchwała numer XLIX/298/22 Rady miasta Jedlina-Zdrój z dnia 01.12.2022 w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz ustalenia maksymalnej wysokości dziennej opłaty za wyżywienie w Żłobku Miejskim w Jedlinie-Zdroju

1. Miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin dziennie wynosi 570 zł

2. Maksymalna opłata za dzienne wyżywienie dziecka w żłobku wynosi 15,90zł

Należność za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku winna być uiszczana na konto bankowe żłobka Żłobek Miejski w Jedlinie-Zdrój – PKO BP S.A. 90 1020 5095 0000 5602 0233 0702

treść uchwały Uchwała-Nr-XLIX.298.22
Skip to content