58-330 Jedlina-Zdrój, ul. J.Słowackiego 5,

Opłaty

Opłaty w naszym żłobku

Opłaty za pobyt dziecka w żłobku reguluje uchwała numer XXXVII/227/21 Rady miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.12.2021 w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz ustalenia maksymalnej wysokości dziennej opłaty za wyżywienie w Żłobku Miejskim w Jedlinie-Zdroju

1. Miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin dziennie wynosi 520 zł

2. opłata za wydłużony czas opieki nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie wynosi 20zł, za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas pracy żłobka

3. Maksymalna opłata za dzienne wyżywienie dziecka w żłobku wynosi 13zł

Należność za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku winna być uiszczana na konto bankowe żłobka Żłobek Miejski w Jedlinie-Zdrój – PKO BP S.A. 90 1020 5095 0000 5602 0233 0702

Skip to content