Wyniki rekrutacji do Żłobka na rok szkolny 2022/2023

WYNIKI REKRUTACJI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W JEDLINIE-ZDROJU   NUMER KODU 7/2022/2023 6/2022/2023 1/2022/2023 5/2022/2023 11/2022/2023   Osoby z listy, we wskazanej w tabeli kolejności zostaną przyjęte w momencie zwolnienia się miejsca w placówce. Pracownik Żłobka będzie się z Państwem kontaktował.